L'organització té coneixement del potencial de la digitalització per millorar la seva eficiència o per generar més valor?
Fins a quin punt considereu que teniu treballada l'estratègia de dades?
Heu identificat les principals necessitats o reptes que teniu relacionats amb l'analítica de dades i la IA?
Especifiqueu, si us plau, quins són aquests reptes o necessitats
Estarieu interessats a conèixer i/o aprofundir en les possibles oportunitats que ofereix l'analítica de dades i la IA i com fer-la possible?
Quin àmbits de l'organització creieu tindrien més marge de millora amb una millor gestió de la informació i les dades?
L'organització compta amb un pressupost anual d'innovació i/o digitalització?
Quin és el grau d'ús de les dades en la presa de decisions en les diferents àrees i nivells de l'organització?
Heu desenvolupat i/o incorporat models d'IA o algoritmes de decisió automatitzada?
Amb quins recursos els heu desenvolupat?
En quin àmbits teniu models d'IA?
Existeix algun rol dins l'organització que lideri el procés de transformació digital?
Hi ha algun rol dins l'organització dedicat a treballar específicament l'analítica de dades?
Amb quins rols i perfils relacionats amb la gestió i anàlisi de les dades es compta dins l'organització?
Quina és la coordinació entre els rols de negoci i operacions i els rols d'analítica de dades?
Es disposa d'una metodologia específica per desenvolupar projectes relacionats amb l'analítica de dades?
Amb quins tipus de dades treballeu?
Utilitzeu metodologies de preprocessament de dades (ETL)?
L'organització té coneixement del valor potencial i utilitat de les dades que té?
Fins a quin punt hi ha disponibilitat de les dades?
Amb quines eines es compta per a la gestió i l'analítica de dades?
Es compta amb Data Lake corporatiu?
Com es gestiona i es fa el manteniment de l'analítica generada?
Quina és la capacitat de desplegament de la nova analítica en els processos operatius de l'organització?
Els models d'IA actualment desenvolupats estan integrats en producció dins els sistemes de gestió de procés i/o negoci?
Igualtat de gènere en la plantilla
Llei d'igualtat i polítiques de gènere
Impacte dels vostres models d'IA i/o algoritmes de decisió automatitzada
Quins dels següents processos s'ajusten més als algoritmes i/o models d'IA que utilitzeu o produïu?
Analitzeu i treballeu amb dades sensibles i/o de caràcter personal?
Us heu plantejat una avaluació ètica dels vostres algoritmes/models/productes basats en dades?

Com a darrer pas de l'autorientació, podràs crear-te un compte amb les teves dates personals conjuntament amb una contrasenya, a través de la qual, tindràs accés al teu espai personal del CIDAI. En aquest espai hi quedaran recollides totes les teves autorientacions realitzades fins al moment, de tal manera que les podràs consultar i descarregar quan ho desitgis.

Recordar contrasenya

Preloader

Crear un compte

Identificació de la persona de contacte

Registre

Amb aquest registre es crea un compte amb la vostra àrea privada on quedaran guardades les respostes i informes resultants dels qüestionaris d’autoavaluació que realitzeu. Si us plau, indica la contrasenya que us servirà per accedir a la vostra àrea privada. A la vegada, us animem a activar la vostra membresia CIDAI que us permetrà tenir accés sense limitació a tot l’històric de qüestionaris d’autoavaluació que aneu realitzant. Per fer-ho, escriviu a info@cidai.eu

Perfil

En quin punt de la cadena de valor digital situeu la vostra organització
Consentiment de tractament de dades
Preloader