Informació tractament dades

INFORMACIÓ TRACTAMENT DADES CESSIÓ DADES

Responsable del Tractament: El Responsable del de Tractament les dades és Fundació Eurecat, com a representant del socis del CIDAI, amb CIF G66210345 i domicili Av. Universitat Autònoma 23, 08290, Cerdanyola del Vallès (BCN), legal@eurecat.org Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades  dpo@eurecat.org   Un cop formalitzada la cessió, el destinatari serà el responsable del tractament per la finalitat de l’enviament de informacions.

Finalitat: es tractaran dades identificatives (nom, cognom, adreça, l’email, telèfon,…) i dades professionals (sector d’activitat, càrrec,…) per la finalitat de gestionar la cessió de les dades als destinataris.

Legitimació: La base de legitimació del tractament  les dades per la cessió de les dades és el consentiment.

Destinataris: Les dades es cediran als socis del CIDAI, pot consultar informació dels destinataris socis del CIDAI aquí Formalitzada la cessió els destinataris seran els responsables dels tractaments i finalitats que faci de les dades. No obstant això, les dades poden ser accessibles per tercers proveïdors de serveis del Responsable del Tractament o bé per obligació legal. Pot obtenir la informació completa a la Política de Privacitat.

Conservació: Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per dur a terme la finalitat.

Elaboració de perfils i decisions automatitzades: les dades no seran subjectes a decisions automatitzades ni a l’elaboració de perfils.

Drets: El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. Te dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets es poden exercir, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social del Responsable del Tractament: Fundació Eurecat a Av. Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a legal@eurecat.org

Autoritat de Control: En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Més informació: por consultar i ampliar la informació proporcionada en relació al tractament de les dades a la Política de Privacitat

 

 

INFORMACIÓ TRACTAMENT DADES CONTACTE SERVEIS CIDAI

Responsable del Tractament: El Responsable del de Tractament les dades és Fundació Eurecat, com a representant del socis del CIDAI, amb CIF G66210345 i domicili Av. Universitat Autònoma 23, 08290, Cerdanyola del Vallès (BCN), legal@eurecat.org Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades  dpo@eurecat.org

Finalitat: es tractaran dades identificatives (nom, cognom, adreça, l’email, telèfon,…) i dades professionals (sector d’activitat, càrrec,…) per la finalitat de contactar a l’usuari i posar al seu abast el catàleg de serveis i socis especialitzats del  CIDAI

Legitimació: La base de legitimació del tractament  les dades per la cessió de les dades és el consentiment.

Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, no obstant això, les dades poden ser accessibles per tercers proveïdors de serveis del Responsable del Tractament o bé per obligació legal. Pot obtenir la informació completa a la Política de Privacitat.

Conservació: Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per dur a terme la finalitat.

Elaboració de perfils i decisions automatitzades: les dades no seran subjectes a decisions automatitzades ni a l’elaboració de perfils.

Drets: El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. Te dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets es poden exercir, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social del Responsable del Tractament: Fundació Eurecat a Av. Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a legal@eurecat.org

Autoritat de Control: En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Més informació: por consultar i ampliar la informació proporcionada en relació al tractament de les dades a la Política de Privacitat

 

INFORMACIÓ TRACTAMENT DADES NEWSLETTER CIDAI

Responsable del Tractament: El Responsable del de Tractament les dades és Fundació Eurecat, com a representant del socis del CIDAI, amb CIF G66210345 i domicili Av. Universitat Autònoma 23, 08290, Cerdanyola del Vallès (BCN), legal@eurecat.org Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades  dpo@eurecat.org

Finalitat: Es tractaran dades identificatives amb la finalitat  d’enviar la newsletter del CIDAI

Legitimació: La base de legitimació del tractament de dades és el consentiment.

Destinataris: Les dades obtingudes no són objecte de cessió a tercers. No obstant això, les dades poden ser accessibles per tercers proveïdors de serveis del Responsable del Tractament o bé per obligació legal. Pot obtenir la informació completa a la Política de Privacitat.

Conservació: Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per dur a terme la finalitat, o bé, fins que es sol·liciti la seva supressió.

Elaboració de perfils i decisions automatitzades: les dades no seran subjectes a decisions automatitzades ni a l’elaboració de perfils.

Drets: El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. Te dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets es poden exercir, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social del Responsable del Tractament: Fundació Eurecat a Av. Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a legal@eurecat.org

Autoritat de Control: En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Més informació: por consultar i ampliar la informació proporcionada en relació al tractament de les dades a la Política de Privacitat